Doradca
Restrukturyzacyjny

Twój biznes można jeszcze uratować

Kancelaria Syndyka

Adwokat

Jan Wasilewski

Arrow
Arrow
Slider

Regulaminy sprzedaży:

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

ROMANA SOBOLEWSKIEGO

  położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 20

gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie

 Sobolewski - REGULAMIN SPRZEDAŻY (Word) - do pobrania

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

ANDRZEJA DMITRUCZYKA

 położonej w miejscowości Pełkowo 5a, obręb Muntowo,

gm. Mrągowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie

 Dmitruczyk Andrzej- REGULAMIN SPRZEDAŻY (Word) - do pobrania

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ROLNEJ

ROMANA SOBOLEWSKIEGO

  położonej w Runowie

gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie

  Sobolewski - REGULAMIN SPRZEDAŻY (Word) - do pobrania

REGULAMIN SPRZEDAŻY

FURNITURE CONCEPT SPÓŁKA Z O.O.

JAKO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W BARTOSZYCACH PRZY UL. DRZEWNA 1

Furniture Concept sp. z o.o. REGULAMIN SPRZEDAŻY  (Word) - do pobrania

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,

położonej w miejscowości Księży Dwór 84, gmina Działdowo, stanowiącej działkę nr 14/10 o powierzchni 0,1009 ha,

na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową o powierzchni użytkowej 183,00m2

oraz budynek garażu o powierzchni zabudowy 36,00m2,

dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1D/0037170/2.

należącej do Przemysława Frańczaka

   Frańczak Przemysław REGULAMIN SPRZEDAŻY (Word) - do pobrania

REGULAMIN SPRZEDAŻY

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 45,60m kw. położonej przy ul. Wilczyńskiego 2c/9 w Olsztynie wraz z udziałem 89/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00109006/9

 należącej do Ewy Szaminko

  Szaminko Ewa REGULAMIN SPRZEDAŻY (Word) - do pobrania

REGULAMIN SPRZEDAŻY

prawa własności nieruchomości gruntowej  składającej się z działek gruntu nr 92/16 i 92/17 o powierzchni 0,1199ha zabudowanej budynkiem

byłej dyskoteki o powierzchni użytkowej 703,12  m kw. położonej w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53

należącej do Moniki Szewczykowskiej

    Szewczykowska - Regulamin sprzedaży (Word) - do pobrania 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin  określa zasady sprzedaży prawa własności  nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 92/19 i 92/20 o powierzchni 0,1751 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 678,56 m2. położonej w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00034790/6,

za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania tj. 297 720zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  siedemset dwadzieścia złotych) w tym:

  1. Udział wynoszący 98/1000 za cenę nie niższą niż 53 040 zł
  2. Udział wynoszący 162/1000 za cenę nie niższą niż 57 660 zł
  3. Udział wynoszący 60/1000 za cenę nie niższą niż 31 560 zł
  4. Udział wynoszący 67/1000 za cenę nie niższą niż 23 940 zł
  5. Udział wynoszący 77/1000 za cenę nie niższą niż 47 940 zł
  6. Udział wynoszący 65/1000 za cenę nie niższą niż 39 180 zł
  7. Udział wynoszący 51/1000 za cenę nie niższą niż 30 840 zł
  8. Udział wynoszący 46/1000 za cenę nie niższą niż 2 520 zł
  9. Udział wynoszący 104/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł
  10. Udział wynoszący 111/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł

należącej do Moniki Szewczykowskiej

      Szewczykowska - Regulamin sprzedaży (Word) - do pobrania

REGULAMIN SPRZEDAŻY

prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 5/2, obręb nr 159, o powierzchni 0,4058 ha położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 9, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności - magazyn o powierzchni 2 065 mkw

należącej do firmy PANDA KM

PANDA KM REGULAMIN SPRZEDAŻY (WORD) DO POBRANIA