Doradca
Restrukturyzacyjny

Twój biznes można jeszcze uratować

Kancelaria Syndyka

Adwokat

Jan Wasilewski

Arrow
Arrow
Slider

Adwokat
Jan Wasilewski

Syndyk
nr licencji 313

Doradca Restrukturyzacyjny
nr licencji 313

Adwokat Jan Wasilewski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie  zakończoną w 1984 r. zdaniem egzaminu sędziowskiego i został powołany na stanowisko asesora sądowego.

  • W roku 1985 został wpisany na listę radców prawnych i do 2002 r. prowadził stałą obsługę prawną przedsiębiorstw.
  • W latach 1992-1995 pełnił jednocześnie funkcję syndyka.
  • W roku 2000  uzyskał wpis na listę adwokatów i obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi sprawy cywilne, karne, spadkowe, rodzinne.
    Świadczy usługi prawne na rzecz osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw.
  • Od roku 2002 pełni funkcję syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego; posiada również uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk nr licencji 313

W roku 2010 syndyk uzyskał licencję Ministra Sprawiedliwości.

Syndyk Jan Wasilewski przeprowadza nie tylko likwidację przedsiębiorstw, ale ma wieloletnie menadżerskie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu  przedsiębiorstwami i następnie sprzedaży funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

  • Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego,
  • Pełni również funkcję, zarządcy oraz nadzorcy sądowego.

Doradca Restrukturyzacyjny nr licencji 313

Nowe przepisy prawne wprowadzone w styczniu 2016 r. dają spółkom w Polsce nowe elastyczne możliwości restrukturyzacji.

Hasło przewodnie zmiany to

restrukturyzacja -  nie likwidacja

Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny wspomaga swoimi działaniami zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.
Jego głównym zadaniem jest ratowanie firmy i uzdrowienie jej sytuacji finansowej w taki sposób, aby zapobiec upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny ma nadzorować poczynania zadłużonego przedsiębiorcy, doradzać mu w zarządzaniu, wspomagać proces negocjacji i zawierania układu z wierzycielami. Natomiast w późniejszych etapach postępowania ma czuwać nad procesem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu.

W przypadku zagrożenia niewypłacalnością, ryzyka  znaczącego pogorszenia wyniku finansowego warto ratować firmę i skonsultować się w tym celu z doradcą  restrukturyzacyjnym.